Sözün Doğrusu ve Yavuz Bülent Bakiler

Yazı Tarihi : 11 Ağustos 2012 Kategori : Edebiyat

Yavuz Bülent Bakiler’in Sözün Doğrusu isimli eseriyle ilgili daha önce sitemiz üzerinde yazılara yer vermiştik.

Şimdi de Sözün Doğrusu eserinin çıkış noktası ve bu eser dolayısıyla Yavuz Bülent Bakiler’e verilen ödüllere kısaca değinelim.

Aslında Sözün Doğrusu, önce televizyonda bir yıl boyunca yayınlandı. Ekranlarda seyircilerin karşısına çıkan Yavuz Bülent Bakiler yapmış olduğu programlarda Türkçe’nin doğru kullanımına katkıda bulunuyordu.

Dün ve bugün arasında en sağlam köprüler, ancak dille kurulabilir. Bütün kültür kaynaklarımız dille anlatılabilir, dille yaşatılabilir. Yabancı kelime ve cümlelerin yanında argonun da hayatımıza her geçen gün daha fazla girmesi hatta bunların sözlü ve yazılı medyamız aracılığıyla yaygınlaştırılması, hem bizim için hem de gelecek nesillerimiz için mutlaka çözülmesi gereken bir milli meseledir.Sözün Doğrusu bu düşünceden yola çıkarak Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulmasına katkıda bulunmak ve şive kalıplarının dışında dili yozlaştıran, dejenere eden faktörlere dikkat çekip, düzeltilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bir program olarak ekranlarda yerini aldı.

Sonra o sohbetler iki cilt haline getirildi. Sözün Doğrusu dolayısıyla aşağıdaki 17 kuruluş tarafından Yavuz Bülent Bâkiler’e çeşitli ödüller verildi:

Azerbaycan Asya Üniversitesi: Fahri Edebiyat Doktoru;

Azerbaycan Gence Üniversitesi: Fahri Edebiyat Doktoru;

Azerbaycan Ziyalılar Cemiyeti: Şeref Üyeliği;

Azerbaycan Halk Cephesi: Dünya Türklüğüne Hizmet Ödülü;

Kırgızistan Ahmet Yesevî Üniversitesi:

Dünya Türklüğüne Hizmet Ödülü

T.C. Başbakanlık TİKA: Dünya Türklüğüne Hizmet Ödülü;

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı:

Dünya Türklüğüne Hizmet Ödülü

Türk 2000’ler Vakfı: Dünya Türklüğüne Hizmet Ödülü;

Azerbaycan Dünya Genç Türk Yazarları:

Dünya Türklüğüne Hizmet Ödülü

Dil Gazetesi: Dünya Türklüğüne Hizmet Ödülü;

Karaman Valiliği: Türk Diline Hizmet Ödülü;

Kombassan Holding: Türk Diline Hizmet Ödülü;

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi: Türk Diline Hizmet Ödülü;

Türkiye Yazarlar Birliği: Türk Diline Hizmet Ödülü;

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti: Türk Diline Hizmet Ödülü;

Radyo-TV Gazeteciler Derneği: 1999 RTGD TV Oskarı;

Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı:

Yılın Edebiyatçısı Ödülü.

Sözün Doğrusu; Türkçe düşünen, Türkçe konuşan, Türkçe yazan herkes için önemli bir kültür hizmeti.

Özellikle gençliğimizin bu eserleri okumasında büyük fayda görüyoruz.

Yorum Yaz