Lale Devrinin Özellikleri

Yazı Tarihi : 14 Nisan 2011 Kategori : Tarih

Lale Devrinin başta ekonomik  ve kültürel özellikleri olmak üzere genel özelliklerine bu yazımızda kısaca değineceğiz.

Osmanlılarda 1718 – 1730 arasında yaşanan Lale Devrinin Kültürel ve Ekonomik durumu ile ilgili olarak Tarihçi Talha Gönülalan’ın çalışmasından bir bölümünü yayınlıyoruz.

Buradaki yazımız kısa bir değerlendirme yazısıdır. Konuyla ilgili bilgileri www.tarihonline.com adresinden aldık. Sizler de www.tarihonline.com adresinden konuyla ilgili kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

* Çoğu tarihçi tarafından bir zevk ve eğlence devri olarak görülen Lale Devri bunun yanı sıra bazı alanlarda gelişmelerin ve yeniliklerin olduğu savaşların yapılmadığı bir barış devridir.

* Lale Devri’nin Osmanlı Devleti’ne yapmış olduğu en büyük katkı belki de matbaanın kurulmuş olmasıdır. Kültürel açıdan matbaanın kurulmuş olması çok önemli bir gelişmedir.

* Lale Devri’nde sanatsal ağırlığı olan eğlencelerin İstanbul ile sınırlı kaldığı da söylenebilir. Bunla birlikte bu dönemde matbaanın kurulmasına ek olarak sanatta, bilimde, edebiyatta yaşanan gelişmelerin eskiye nazaran daha olumlu olduğu da ifade edilebilir.

* Lale Devri’nde Türk öğrencilerin batı usullerine göre eğitim veren Avrupalı devletlere eğitim maksadıyla gönderilmesi de kültürel açıdan son derece önemli bir gelişmedir.

* Tekfur Sarayı’nda açılan çini imalathanesinin yanı sıra, hatayi denilen kumaşı dokumaya mahsus kumaş dokuma fabrikasının kurulması ve Yalova’da bir kağıt fabrikasının   kurulması bu devirdeki bazı önemli ekonomik gelişmelerdir.

*  Lale Devri’nde kültürel olarak sanat alanında görülen en önemli kişi Levni’dir. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan Levni bu devrin en büyük nakkaşıdır.

* Lale Devri’nde matbaanın kurulması yanında yaşanan bir diğer bilimsel gelişme de bir Tercüme Heyeti’nin kurulmuş olmasıdır.

Yorum Yaz