ALES PUAN HESAPLAMA

Yazı Tarihi : 12 Nisan 2010 Kategori : Eğitim

Bilindiği gibi ALES sınavında her senenin standart puanları sınava göre değişmektedir. Mesela önceki yıl yapılan netle bir sonraki yıl yapılan net sayısı aynı olsa da puan arasında farklar görülebilir.

ALES Puan Hesaplama Katsayıları olarak şu bilgiler çeşitli sitelerde verilmiş ;

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP ) hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

  Sayısal-1 SP  SAYISAL-2 SP SÖZEL 
Sayısal AP 0,3   0,4   0,3
Sözel AP  0,2   0,1   0,7
Eşit AP   0,25   0,25   0,5 

bu bilgiler ve aşağıdaki formül kullanılarak puan 100 üzerinden hesaplanır.

ALES PUANI = 70 + [ { 30 [ 2 ( AP – X )-S ] } / { 2 ( B – X ) -S } ]     
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

Yine bazı sitelerde puan hesaplama makinesi oluşturulmuş. Bu oluşturulan programlar da size bilgi verilebilir. Zaten genelde geçen yıllardaki sınavların verilerinden yararlanarak bu çalışmalar yapılıyor. Yüzde yüz puanınızı tutturmasa da size bilgi verebilir.

Örnek olarak şuraya bakabilirsiniz : http://www.wix.com/cagdasinan/ales

Buna benzer farklı sitelerdeki hizmetlerle karşılaştırabilirsiniz.

Alıntı http://www.hayhay.net

Yorum Yaz